Мeждународно Висшe Бизнeс Училищe стана члeн на Researchers' Excellence Network (RENET)

29 Ноември 2017

По покана наŠiauliai University (Литва), Международно Висше Бизнес Училище стана член на Researchers' Excellence Network (RENET).Целта на RENET е обединение на изследователския капацитет в международен план, с което да се спомогне за развитието на научните постижения на изследователи и най-вече на докторанти, чиито изследвания са в областта на образованието, филологията, икономиката и мениджмънта.Текущо в мрежата членуват 41 институции от 19 държави, включително Италия, Испания, Тайланд, Р. Корея, Америка, Украйна, Македония, Словения, Словакия и много други.Международното висше бизнес училище е първата образователна институция за България, включена в мрежата.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение