Информационна срeща

22 Февруари 2018

В изпълнение на сключеното споразумение между Агенцията по заетостта и МВБУ за сътрудничество и съвместна дейност за осигуряването на възможност за учене и работа на всеки млад човек на 21 февруари 20018 год. в сградата на МВБУ в Ботевград се проведе информационна среща на която служители от Дирекция „Бюро по труда“-Ботевград запознаха студентите редовно обучение от специалностите бизнесадминистрация и счетоводство и контрол относно развитието на пазара на труда-търсене и предлагане, тенденции в краткосрочен и дългосрочен план с цел бърза и подходяща трудова реализация след дипломиране.

Студентите бяха информирани за възможностите на EURES – мрежата и условията за професионална мобилност в Европейския съюз.

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение