Прeзeнтация на Областeн информационeн цeнтър - София, домакин на която бe МВБУ.

28 Февруари 2018

На 27.02.2018 г. Областен информационен център - София презентираха възможностите, които предоставят европейските фондове и оперативни програми, като акцентите бяха свързани с актуалните процедури в сектор туризъм и възможностите за стартиращ бизнес. На студенти 4 курс от бакалавърска програма "Туризъм", задочна форма на обучение беше представена и Информационната система за управление ни наблюдение (ИСУН) 2020. Включително беше показано как се попълва електронен формуляр, какви са често допусканите грешки и други изцяло практически съвети. Специално внимание беше отделено и на разработването на успешни проектни предложения. Гост-лектори бяха Анна Генчева - управител на ОИЦ София и Мадлен Георгиева експерт „Информационно обслужване и услуги“ в ОИЦ-София. Темите и съдържанието на презентациите бяха съобразени със съдържанието на изучаваната дисциплина при гл. ас. д-р Десислава Алексова "Проект по международен туризъм".

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение