Проф. Тeодора Гeоргиeва щe прeдстави мeтодиката за оцeнка на иновационeн мeниджмънт IMRpove.

10 Април 2018

На 11 април 2018 г. от 18.00 часа в зала 402 на Стопански факултет към Софийски университет проф. Теодора Георгиева, зам.ректор на МВБУ, председател на Иновационния съвет към Фондация "Приложни изследвания и комуникации" и сертифициран оценител по методиката за оценка на иновационен мениджмънт IMRpove ще представи методиката и ще разкаже за български фирми, носители на Годишната награда за иновационен мениджмънт, както и за предимствата за фирмите, които са преминали през такава оценка.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение