Съврeмeнни тeндeнции в развитиeто на науката

12 Април 2018

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Най-учтиво Ви каним на предстоящата научна сесия на постоянно действащия семинар на тема "Съвременни тенденции в развитието на науката", на който проф. д.ик.н. Невяна Кръстева и доц. д-р Стела Балтова ще представят свои изследвания по темата "Върху някои влияния на шведския модел на благосъстоянието на бизнеса. Проучване на приложението на шведската концепция "Лагом" в маркетинговите стратегии на българските фирми".

Семинарът ще се проведе в сградата на МВБУ - ЦДО, София на 18.04.2018 г. от 16:30 ч. в зала 3.5

 

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение