Съврeмeнни тeндeнции в развитиeто на науката

20 Април 2018

 

 

На 18.04.2018 г. в МВБУ-ЦДО се проведе поредната сесия на постоянно действащия семинар ”Съвременни тенденции в развитието на науката”.  Темата на лекцията "Върху някои влияния на шведския модел на благосъстоянието върху бизнеса. Проучване на приложението на шведската концепция "Лагом" в маркетинговите стратегии на българските фирми" беше представена задълбочено от проф. д.ик.н. Невяна Кръстева и  доц. д-р Стела Балтова. Обект на оживени дискусии с участието на преподаватели, студенти и докторанти беше текущото икономическо състояние на Швеция, както и положителните и отрицателни страни на шведския модел на благосъстоянието. Интерес предизвика и обсъждането на възможностите пред маркетинга на българските фирми, произтичащи от  приложимостта на концепция "Лагом".

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение