Прeдстоящи публични лeкции на водeщи спeциалисти от Испания, Литва, Португалия и Макeдония

15 Май 2018

Международно висше бизнес училище има удоволствието да Ви покани на предстоящи публични лекции на водещи специалисти от Испания, Литва, Португалия и Македония!

В рамките на своето участие в предстоящата Първа международна Еразъм+ седмица(11-14 юни 2018г.), в Центъра за дистанционно обучение към МВБУ (ул. Винсент ван Гог 7, гр. София), лекторите ще представят на Вашето внимание дискусионни въпроси и изследвания по следните теми:

 

12.06.2018 г. (Вторник)

Проф. д-р. Мария Горети Дамасо, Политехнически институт на Сантарем, Португалия

Maria Goreti Damaso, Ph.D., Polytechnic institute of Santarem, Portugal

Тема на лекцията:

ОПРОСТЯВАНЕ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ ЗА МАЛКИТЕ ФИРМИ

Tax simplification for small firms

 

Ас. Хавиер Сиера-Перна, Университет на Саламанка, Испания

Assist. Javier Sierra-Pierna, University of Salamanca, Spain

Тема на лекцията:

СИМУЛАЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА НА ВЪРХА ПО СЕКТОРНА ИКОНОМИКА

Simulation of an International summit on sectoral economics (simulation – workshop)

 

14.06.2018 г. (Четвъртък)

 

Доц. д-р.  Вита Жуквивичене, Шяуляй университет, Литва

Vita Juknevičienė, Ph.D., Siauliai University, Lithuania

Тема на лекцията:

ИНОВАТИВНОСТ - КАКВО Е НЕОБХОДИМО, ЗА ДА СМЕ ИНОВАТИВНИ?

Innovativeness – what is needed to be innovative?

 

Проф. д-р.  Биляна Ѓозиноска, Факултет по бизнес икономика, Македония

Prof. Biljana Gjozinska, Ph.D., Integrated Business Faculty, Macedonia

Тема на лекцията:

ИНСТИТУЦИОНАЛНА И ПРАВНА РАМКА НА ЕС ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ

EU institutional and legal frame for crisis management

 

Всички лекции са на английски език и с начален час от 09.00 часа.

Лекциите са отворени за всички заинтересовани лица!

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение