XV-та Мeждународна научна конфeрeнция „Туризъм – изслeдванe, развитиe, обучeниe“.

11 Юни 2018

По време на форума ще се разискват силното въздействие на туризма върху развитието на цялостната социално-икономическа и културно-екологична среда в България, геополитическата динамика в регионален и глобален план и все по-засилващата се конкуренция на международния туристически пазар. Тази година, международната научна конференция на МВБУ ще предложи интердисциплинарна платформа за преподаватели от училища и университети, изследователи и практици в сферата на туризма да представят и дискутират най-новите тенденции, иновационни модели, практически предизвикателства и възможни решения в този стратегически за социално-икономическото развитие на България сектор.

Основен доклад на форума ще изнесе проф. д-р Щефан Кашай – преподавател в Университета в гр. Жилина, Словакия, в областта на предприемачеството и инженерните науки. Проф. д-р Кашай е гост преподавател е във Fraunhofer institute в Мюнхен. Той е един от 1000 най-влиятелни лидери в света (1000 Leaders of World Influence) и е двукратен носител на титлата Международна личност на годината 1999/2000 (International Man of the Year).

Сред лекторите на конференцията ще бъдат: г-жа Ирена Георгиева – заместник-министър на туризма, г-н Константин Райков – член на КЗП, г-жа Мария Тодорова – главен инспектор в Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ в МК, г-н Иво Маринов - директор на общинско предприятие„Туризъм“ към Столична община, инж. Любозар Фратев - председател на Тракийски туристически район, председател на УС на Съвета по туризъм в гр. Пловдив, г-жа Сийка Кацарова - председател на УС на Българския съюз по балнеология и СПА туризъми Вицепрезидент на Европейската СПА Асоциация,        г-жа Жулиета Серафимова - генерален директор на Гранд хотел София АД и на София хотелс Мениджмънт, д-р Алекс Орешков е заместник-председател на УС съвет на Асоциацията на специализираните експерти в туризма, преподаватели в МВБУ и други гости от страната и чужбина.

Форумът ще се проведе на 15 юни 2018 г. в сградата на МВБУ в гр. София на ул. „Винсент ван Гог“ №7.

Каним заинтересованите медии да присъстват на официалното откриване на конференцията, която ще започне в 09.30 часа и първия дискусионен панел „Национална политика в туризма и отражението й върху изследванията и образованието по туризъм.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение