На 15 юни 2018 г. в Мeждународно висшe бизнeс училищe сe провeдe XV-та Мeждународна научна конфeрeнция „Туризъм – изслeдванe, развитиe, обучeниe“.

18 Юни 2018

 

 

 

На форума бяха дискутирани теми от областта на туризма и предприемачеството.Отбелязано беше, че силното въздействие на туризма върху развитието на цялостната социално-икономическа и културно-екологична среда в България, геополитическата динамика в регионален и глобален план и все по-засилващата се конкуренция на международния туристически пазар налагат бързи и адекватни промени във всички ключови за развитието на туризма сфери. Беше споделено, че иновациите, хибридните управленски модели, лидерството и управлението на кадрите се превръщат в решаващи за успешното управление и оцеляване на пазара. Новите предизвикателства от глобален, регионален и локален контекст повдигат важни проблеми от различно естество (финансово-счетоводни, данъчно-правни, маркетингови и особено кадрови), за които са наложителни различни подходи и бизнес решения.

Приветствие към гостите и участниците в научната конференция направиха  г-жа Лена Гайдарска – президент на МВБУ и проф. Руслан Пенчев – ректор на МВБУ.

Основен доклад на форума изнесе проф. д-р Щефан Кашай – преподавател в Университета в гр. Жилина, Словакия, в областта на предприемачеството и инженерните науки. Проф. Кашай постави акцент на активната връзка между науката и практиката. Той сподели своя богат опит в областта на предприемачеството и обучението в предприемачество и развитие на предприемачески умения.

Сред лекторите на конференцията бяха: г-жа Ирена Георгиева – заместник-министър на туризма, г-н Константин Райков – член на КЗП, г-жа Мария Тодорова – главен инспектор в Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ в МК, инж. Любозар Фратев - председател на Тракийски туристически район, председател на УС на Съвета по туризъм в гр. Пловдив, г-жа Сийка Кацарова - председател на УС на Българския съюз по балнеология и СПА туризъми Вицепрезидент на Европейската СПА Асоциация, г-жа Жулиета Серафимова - генерален директор на Гранд хотел София АД и на София хотелс Мениджмънт,доц. д-р Румен Драганов – директор на Института за анализи и оценки в туризма.

В международната конференция взеха участие, представиха доклади и изказвания преподаватели в МВБУ и водещи специалисти в областта на туризма, посланици и други гости от страната и чужбина.

Всички доклади от конференцията са достъпни на страницата на МВБУ - ТУК

 

Ниското ниво в мениджмънта води и до малки постижения в туризма

Интервю на Проф. д-р инж. Щефан Кашай

Интервю на Проф. д-р Николина Попова

Интервю на Константин Райков

Съобщение от МВнР - Словакия

Новото братство

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение