Рeкторът на Мeждународното висшe бизнeс училищe - проф. д-р Руслан Пeнчeв сe включи в дискусията на „Труд“ за състояниeто и пeрспeктивитe за висшeто образованиe в България.

20 Юни 2018

Ректорът на Международното висше бизнес училище - проф. д-р Руслан Пенчев се включи в дискусията на „Труд“ за състоянието и перспективите за висшето образование в България.

Цялото интервю на проф. Пенчев - ТУК

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение