Сътрудничeството мeжду МВБУ и БСК: път към успeха.

03 Юли 2018

 

 

 

Президентът на Международното висше бизнес училище г-жа Лена Гайдарска и ректорът на МВБУ проф. Руслан Пенчев проведоха среща с заместник- председателя на Българската стопанска камара г-н Петър Денев и г-н Кирил Желязков, главен директор „Браншови организации“ в БСК на 3 юли 2018 г. в сградата на БСК. На срещата бяха дискутирани въпроси и проблеми, свързани с потребностите на българските фирми и браншовите организации и състоянието на висшето образование у нас, в частност възможностите за ефективно сътрудничество между МВБУ и БСК. Бяха обсъдени бъдещи конкретни инициативи и форми на сътрудничество, които да са максимално полезни в дългосрочен план с оглед подготовката на човешки ресурс, съобразен с реално необходимите компенции и нуждите на пазара на труд в България.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение