Сeдмата срeща на ръководитeлитe на правитeлствата на странитe от Цeнтрална и Източна Европа и Китай.

09 Юли 2018

 

Президентът на Международното висше бизнес училище г-жа Лена Гайдарска и ректорът на МВБУ проф. Руслан Пенчев участваха в Бизнес форум и панелните дискусии по въпросите на „Високи технологии, инвестиции, индустриално партньорство, смесени предприятия“ и „Туризъм“ по време на Седмата среща на ръководителите на правителствата на страните от Централна и Източна Европа и Китай, която се проведе на 7 юли 2018 г. в Националния дворец на културата, гр. София. Във форума участваха делегации, водени отлидерите на 16-те страни от Централна и Източна Европа: България, Албания, Босна и Херцеговина, Естония, Латвия, Литва, Полша, Република Македония, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария, Хърватия, Черна гора, Чехия, както и около 700 бизнесмени и официални лицаот Китай, водени от премиера на страна г-н Ли Къцян.

Инициативата 16+1 е насочена към засилване и разширяване на сътрудничеството между Китай и шестнайсетте държави в областта на инвестициите, транспорта, финансите, науката, образованието, културата и други. В рамките на тазгодишния форум България и Китай определиха четири потенциални приоритетни области за икономическо сътрудничество: високите технологии, инвестициите, индустриалното партньорство, съвместните предприятия; инфраструктурата; селското стопанство; туризмът. Г-жа Гайдарска и проф. Пенчев проведоха редица среща, с цел установяване на сътрудничество между сродни образования и организации в Китай и МВБУ.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение