Посeщeниe от г-н Алeксандър Давидов, дирeктор "Мeждународeн отдeл"

12 Юли 2018

 

 

В периода 9-12 юли 2018 г. в Международното висше бизнес училище на посещение беше г-н Александър Давидов, директор „Международен отдел“ в Руския държавен университет по туризъм и обслужване. Посещението е своеобразно продължение на договореностите постигнати при посещението на г-жа Лена Гайдарска, президент на МВБУ в Москва през първата половина на 2018 г. и подписания тогава Меморандум за разбирателство между двата университета.

По време на посещението бяха обсъдени въпроси от взаимен интерес за двете страни, както и различни форми и възможности за сътрудничество. Гостът беше запознат, както с организацията и работата, така и с материалната база на МВБУ. По време на посещението бяха проведени редица срещи: с ръководството и преподаватели на МВБУ и с представители на туристическия отрасъл у нас. Беше потвърдено желанието и твърдото намерение на страните за продължаване на сътрудничеството с конкретни форми и решения.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение