Мeждународното висшe бизнeс училищe стартира съвмeстно с компания „Zapomedia“ нова профeсионална програма „Digital Pro“

29 Август 2018

Международното висше бизнес училище стартира съвместно с компания „Zapomedia“ нова професионална програма „Digital Pro в областта на дигиталния маркетинг и реклама, с цел адекватност на обучението със заобикалящата ни бизнес среда, иновативност и интегрираност с водещи бизнес компании, което са основни приоритети на МВБУ.

Ние в МВБУ приемаме, че в съвременния живот, факторът време е в основата на всички дейности. Все повече млади хора имат необходимост и търсят възможности за краткосрочно, прагматично образование, базирано на познаване на съвременните процеси, анализ на дейностите и начин за натрупване на професионални компетенции в избраната сфера на професионален растеж. Отговорът на тази необходимост и предизвикателство е бизнес програмата в областта на дигиталния маркетинг.

Програмата има за цел постигане на единство и единодействие между бизнеса и образованието при подготовката на специалисти - професионалисти. Бизнесът и университетското образование, заедно решават предизвикателството за необходимостта от ново начало в бизнес обучението. Ново начало и нов подход, породени от шеметното развитие на IT технологиите и дигитализацията, като съвременно средство и среда за съществуване на всеки един бизнес. Целта на програмата „Digital Pro“е да осъществи трайна и значима прагматичана връзка между реалния бизнес и университетското продължаващо образование, на ученето през целия живот, предоставяйки модерно, стандартизирано и  достъпно обучение в областта на съвремнните дигитален маркетинг и реклама.

Обучението ще стартира на 11-ти септември 2018 г.  и  ще  приключи  на 30-ти май 2019 г., като в рамките на 10 месеца, ще бъдат усвоени 12 разнообразни и всеобхватни учебни тематични курса в областта на дигиталния маркетинг. Подробна информация за програмата може да намерите на интернет-страницата на МВБУ, страницата на МВБУ във ФБ, страницата на програмата в ФБ и интернет-страницата на компания „Zapomedia“.

 

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение