Мeждународното висшe бизнeс училищe стана члeн на Националния цeнтър за дистанционно обучeниe

27 Септември 2018

IBS distance learning

 

Международното висше бизнес училище като лидер в областта на дистанционното обучение в България през месец септември стана член на Националния център за дистанционно обучение (НЦДО) на проведеното Общо събрание на центъра. НЦДС е организация, която промотира, развива и популяризира на национално ниво политиката и експертизата за дистанционно обучение у нас, както и на онлайн обучението. Деветнадесет висши училища, които развиват или имат намерение да развиват дистанционно обучение заявиха членство в НЦДС. Към настоящия момент в националния център членуват тридесет и пет университета. Ректорът на МВБУ проф. Руслан Пенчев беше избран за член на Управителния съвет на центъра

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение