Рeкторът на МВБУ проф. Руслан Пeнчeв участва в конфeрeнция на тeма „Антикорупционното образованиe – eфeктивeн инструмeнт за прeвeнция на корупцията“

10 Октомври 2018

Ректорът на Международното висше бизнес училище проф. Руслан Пенчев участва днес, 10.10.2018 г. в конференция на тема „Антикорупционното образование – ефективен инструмент за превенция на корупцията“. Конференцията се организира от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) и фондация „Конрад Аденауер“, с подкрепата на парламентарната Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика и Министерство на образованието и науката. Специален гост на събитието е г-н Александър Ботиче, антикорупционен експерт и бивш говорител на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Основен акцент в дискусиите бе обсъждане на възможности за въвеждане на антикорупционно обучение в  образователния процес. МВБУ е водещ университет в областта на обучението в тази сфера и неговата магистърска програма „Антикорупционен мениджмънт“ е един от добрите примери за практическа реализация на този процес.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение