XIV Национална Конфeрeнция по e-Образованиe „Дигитални умeния за устойчиво e-образованиe“ в МВБУ - София

22 Октомври 2018

 

e-education_ibs

На 25.10.2018, Международното висше бизнес училище ще бъде домакин на XIV Национална Конференция по е-Образование „Дигитални умения за устойчиво е-образование“ с подкрепата на Представителството на Европейската комисия в България.

В рамките конференцията по е-образование ще бъдат представени националните политики за развитие на е-образованието в страната, възможностите и предизвикателствата пред съчетанието на традиционните модели с иновациите и добрите практики при въвеждането им в образователния процес.

Ректорът на МВБУ, проф. д-р Руслан Пенчев, ще вземе участие като модератор на сесия на тема „Дигиталното поколение, университетите и ит секторът - важното взаимодействие“.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение