Мeждународна конфeрeнция, организирана съвмeстно с Унивeрситeта в Орадя - Румъния и Факултeта по Икономика при Унивeрситeта в Мишколц, Унгария

24 Октомври 2018

Международното висше бизнес училище съвместно с икономическия факултет на Университета в Орадя - Румъния и Факултета по Икономика при Университета в Мишколц, Унгария организират международна конференция за докторанти и млади учени.

Конференцията е под наслов „ЕС и предизвикателствата пред икономическото развитие. Отговорът на млади изследователи“ и ще се проведе на 21-23 ноември 2018 г. в икономическия факултет на Университета в Орадя, Румъния.

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение