Срeща с ръководитeли на висши училища, организирана от Българска стопанска камара

29 Октомври 2018

IBS

 

На 26.10.2018 г. Българската стопанска камара организира работна среща с ректори и ръководители на висши училища и научни институти, сред които и президента на МВБУ, Лена Гайдарска. В рамките на срещата бяха обсъдени актуални проблеми, стоящи пред висшето образование в България, сред които са диференциацията на висшите училища, приемът в ВУЗ, липсата на пазарни проучвания за броя и вида на специалистите, от които има нужда бизнеса и какво ще е бъдещето търсене на такива. Беше обсъдено също и практическото взаимодействие между бизнеса и университетите, осъществявано чрез лектори, осигуряване на възможности за стаж и подаване на практически задачи и теми за докторски дисертации.

Изпълнителният председател на БСК Радосвет Радев се ангажира такъв тип срещи да бъдат превърнати в традиция, за да се търсят практически решения в сферата.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение