МВБУ отличeно със Свeтовна награда за иновации и изключитeлни рeзултати в акадeмичната почтeност за Европа от Turnitin

07 Ноември 2018

 

Проф. д-р Руслан Пенчев в качеството си на ректор на Международното висше бизнес училище, бе избран за един от тримата финалисти за Европа в #Turnitin Global Innovation Awards 2018 сред 916 номинирани от 17 държави в категорията „Изключителни резултати в академичната почтеност“.

Turnitin присъжда награди на студенти, преподаватели, ръководители и институции от цял свят, които допринасят за академичната почтеност чрез ефективно използване на Turnitin. Ежегодно се избират трима номинирани от всеки континент. МВБУ постигна значителни резултати в областта на анти-плагиатството благодарение на въвеждането на системата.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение