Прeподаватeли и студeнти на МВБУ взeха участиe в научно-практичeска конфeрeнция „Социологията в съврeмeнния свят: наука, образованиe и творчeство“ в Русия

23 Ноември 2018

На 16.11.2018 г. по повод отбелязването на „Деня на социолога“в Русия преподаватели и студенти на МВБУ взеха участие чрез видеоконферентна връзка в организираната от Алтайския държавен университет XI научно-практическа конференция „Социологията в съвременния свят: наука, образование и творчество“. Обсъжданите теми и въпроси, разкриват нови проблемни, интердисциплинарни области и възможности за бъдещо сътрудничество между двата университета.

Проф. Людмила Мукова от МВБУ участва като член на престижния, съпътстващ международен конкурс за студентски научни разработки. Сред множеството участници със свои публикации се откроиха следните студенти на МВБУ - Михаела Чорбаджиева, Иванка Димитрова, Румяна Негалова, Кристияна Стойчева, Лидия Петкова и Даниела Георгиева.

Повече за резултатите от проведената конференция :

http://www.asu.ru/structure/faculties/socio_dep/news/events/31088/

http://www.socio.asu.ru/2018/10/17/mezhdunarodnyjj-konkurs-nauchnykh-publikacijj-studentov-i-shkolnikov-v-oblasti-socialnogo-znaniya-chelovek-i-obshhestvo-v-socialnojj-realnosti/

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение