Споразумeниe за сътрудничeство мeжду МВБУ и Унивeрситeтът Хубeй, Китай

28 Ноември 2018

На 27 ноември, 2018 г. беше подписано споразумение за сътрудничество и партньорство между Международно висше бизнес училище и Университетът Хубей, намиращ се в Ухан, провинция Хубей, в централната част на Китай.

Университетът Хубей е  много профилен  университет с 87 годишна история, обхващащ изкуства, история, философия, наука, инженерство, икономика, право, управление, образование, туризъм, селско стопанство и медицина.

Споразумението предвижда академично сътрудничество за съвместни изследвания от общ интерес, ежегоден обмен на академичен състав и студенти във взаимно договорени области, международно партньорство и споделяне на опит за лидерството в образованието

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение