Споразумeниe за сътрудничeство мeжду МВБУ и образоватeлни институции от Китай

14 Март 2019

На 13.03.2019 г. представители на бизнеса и учебни институции от Китай посетиха Международното висше бизнес училище.  По време на срещата бяха обсъдени възможности за сътрудничество, включващи обмен на студенти и на програми, както и бе отправена покана към студенти на МВБУ за обучение в Професионален колеж за външна икономика и търговия  и за посещение на Международно лятно училище в Университета на Дзянси.

На 14.03.2019 бе подписано споразумение за сътрудничество между Университета на Дзянси за финанси и икономика, Професионален колеж за външна икономика и търговия и Международно висше бизнес училище.

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение