Спeциализирано обучeниe по управлeниe на сигурността в МВБУ

18 Март 2019

Международният център по обучение и изследвания в областта на сигурността към МВБУ проведе за седма поредна година Специализирано обучение по управление на сигурността. Лектори бяха водещи експерти в областта на сигурността от Израел:
Авнер Саар - експерт в областите управление на кризи, преговори, влияние и убеждаване и разрешаване на конфликти, бивш офицер както в разузнаването, така и в армейските части по антитероризъм и специалните гранични части за борба с тероризма „Ямам”, инструктор по “Преговори при кризи” на израелската полиция.

Амир Такоми - притежава 25 години опит в Израелската служба по сигурност „Шин Бет“ богата експертиза в областта на сигурността в авиацията, стратегическото планиране и управление и прилагането на процедури по сигурността на летища и по време на полети в Израел и други държави.

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение