XVI мeждународна научна конфeрeнция "Иновации и прeдприeмачeство в образованиeто и бизнeса"

22 Март 2019

На 22 март 2019г. в Международното висше бизнес училище се проведе XVI международна научна конференция "Иновации и предприемачество в образованието и бизнеса".

Централната тема на конференцията са иновациите и предприемачеството, които се разпознават като основни движещи фактори за растеж и източници на конкурентни предимства във всички области на обществения живот – от икономиката, през социални сфери като образованието и здравеопазването, до културата, изкуствата и спорта като професионални дейности и начин за прекарване на свободното време.

Участници в конференцията са представители на науката, образованието и бизнеса.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение