Прeдставянe на отворeна лeкция в Šiauliai University, Литва.

16 Април 2019

На 09.04.2019 г. гл.ас.д-р. Даниела Георгиева представи отворена лекция на тема The innovation potential of Bulgarian economy in the European context в Šiauliai University, Литва. Лекцията бе предавана на живо през информационните и дигитални канали на Researchers' Excellence Network (RENET), която е мрежа за изследователи, студенти и докторанти. МВБУ е първата институция от Българска страна, която е член на научната мрежа.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение