Кръгла маса Bulgarian ICT Watch в МВБУ

30 Май 2019

НА 29 май 2019, Международно висше бизнес училище беше домакин на кръгла маса "BULGARIAN ICT WATCH ". Събитието, организирано от ICT Media и Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) е мащабен проект, който има за цел да подобри диалога и възможностите за сътрудничество между държавата и ИТ бизнеса за износ на високотехнологични продукти.

ICT Watch

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение