Конфeрeнция "Културно наслeдство и smart туризъм"

05 Юни 2019

МВБУ е съорганизатор и домакин, съвместно с Университета за хранителни технологии, Пловдив, на XIX Международна конференция "Културно наследство и smart туризъм", спонсорирана с любезното съдействие на La fondation pour la formation hôtelière.

Участници в конференцията са представители от академичните среди и бизнеса от 15 страни-партньори от Източна Европа. 

Целта на конференцията е да се представят и дискутират актуални въпроси от сферата на туризма и предизвикателствата, свързани с новите технологии. 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение