Дипломиранe на курсиститe от „Маркeтинг и рeклама в интeрнeт“

29 Юли 2019

 27.07.2019 година с официална церемония бяха връчени дипломите на всички завършили успешно курса  „Маркетинг и реклама в интернет“, проведен от МВБУ в сътрудничество със Zapomedia. Уникалната по рода си обучителна програма имаше за цел да заздрави връзките между образованието и бизнеса и да мотивира младите хора да търсят своя път за развитие и специализация в дигиталния свят. В приветственото си слово към курсистите Президентът на МВБУ г-жа Гайдарска заяви, че не се страхува за бъдещето докато вижда пред себе си толкова хора, в чиито очи грее пламъчето на любопитството и жаждата за знания.  „Хора, които не се страхуват от бюрократичните пречки и природните стихии, за да получат знание.“ В обучението „Маркетинг и реклама в интернет“ през учебната 2018/2019 година се включиха над 300 курсисти, което ни дава сили да вярваме, че заедно ще изградим един нов по-добър свят! 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение