МВБУ - домакин на работна срeща на Българската асоциация на частнитe училища

14 Октомври 2019

На 11.10.2019 година МВБУ беше домакин на годишна работна среща на тема „Частните институции в българската образователна система – управление и предизвикателства“, организирана от Българската асоциация на частните училища (БАЧУ).

Срещата откри г-жа Мария Каменова – председател на УС на БАЧУ и постави акцента върху успешното развитие на образованието в България и активното сътрудничество между Министерство на образованието и науката и частните образователни институции.

В ключов момент на срещата се превърна дискусията по проблемите на частното образование в България с г-н Красимир Вълчев - министър на образованието, г-жа Деница Сачева – зам. министър на образованието и експерти от министерството. 

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение