Стани приятeл с науката

15 Ноември 2019

На 14.11.2019 година МВБУ беше домакин на работна среща на тема „Стани приятел с науката“. Срещата е част от инициативата на Българската асоциация на частните училища (БАЧУ), Министерство на образованието и науката (МОН) и Българска академия на науките (БАН), да запознаят директори, учители и ученици с новата програма „Образование с наука“.

Програмата, нейните цели и възможности бяха представени от зам. министър Карина Ангелиева. Тясно сътрудничество между училищата и институтите на БАН, достъпно научно съдържание и решаване на интересни практически казуси – това  е подходът, с който уроците ще станат по-интересни, а науката ще бъде достъпна за всеки.

В срещата се включиха представители на Института по Български език на БАН, Института по катализ, Института по математика и информатика, Института по химия, Националния антропологичен и Националния природонаучен музей, които представиха възможностите за съвместни проекти  пред учители и ученици от частните училища в България.

 

 

 

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение