МВБУ - съорганизатор на VII Мeждународна научна конфeрeнция

29 Ноември 2019

Международно висше бизнес училище и Технологический университет, гр. Королов, Московска област са организатори на VII Международна научна конференция на тема "Иновативни технологии и модерно образование", която ще се проведе на 12 декември 2019.

Конференцията е посветена на новите технологии в образованието, методи на обучение и оценяване, дистанционно и продължаващо обучение, дигитални образователни ресурси и иновации.

Събитието предхожда предстоящата Международна научна конференция на Международно висше бизнес училище на тема "Дигитализация, бизнес, наука и образование".

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение