Пeтнадeсeти Националeн иновационeн форум „Иновации и икономичeски растeж“

06 Декември 2019

На 05 декември 2019 година се проведоха XV Иновационен форум „Иновации и икономически растеж" и Националния конкурс "Иновативно предприятие на годината". Традиционно те са под егидата на Президента на Република България. Съорганизатори са Представителството на Европейската комисия в България и Единен център за иновации на БАН.

Преподаватели на МВБУ бяха официални членове на експертната комисия на конкурса и взеха активно участие във форума. 

Форумът е най-представителното национално събитие, насочено към сътрудничеството между бизнеса и научните среди.

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение