Дипломиранe випуск 2019 - Дeкeмври 2019

09 Декември 2019

На 7 и 8 декември 2019 год. се състояха церемонии по дипломиране на випуск 2019 на Международното висше бизнес училище.  

Завършилите студенти от специалности "Счетоводство и контрол", "Маркетинг и комуникации", "Бизнесадминистрация", "Международни икономически отношения“, "Туризъм“, "Счетоводство и одитинг", "Дигитален маркетинг", "Бизнес финанси", "Предприемачество и иновации", "Управление на проекти“,  "Логистика“, "Управление на сигурността“, "Данъчно облагане и контрол“, "Управление на туризма“ и "Ивент мениджмънт“ получиха своите дипломи за образователно-квалификационни степени бакалавър, магистър и доктор. Кадри от тържествената церемония ще бъдат публикувани в страницата на МВБУ във Фейсбук. 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение