VII Мeждународна интeрнeт конфeрeнция „Иновативни тeхнологии в съврeмeнното образованиe“

17 Декември 2019

VII Международна научно-практическа интернет конференция „Иновативни технологии в съвременното образование“ се проведе в Техническия университет, гр. Королов, Русия. Конференцията е традиционно годишно научно събитие на университета. Тази година съорганизатор на конференцията беше Международното бизнес училище. Първият заместник-ректор на Техническия университет Олга Ковалская и деканът на Международно висше бизнес училище Соня Милева се обърнаха към участниците с приветствена реч.

Учени и практици от Русия и света обсъдиха основните тенденции в развитието на съвременната образователна система, използването на IT технологии в нея и интеграцията на университетите в дигиталната икономика. Участниците споделиха резултатите от въвеждането на собствени разработки и методи на преподаване в образователния процес.

По резултатите от конференцията ще бъде издаден сборник с доклади на неговите участници.

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение