Мeждународeн акадeмичeн обмeн на МВБУ със студeнти от Румъния

08 Декември 2019

На 7.12.2019 година, 30 студента от университета "1ви декември 1918", Алба Юлия, Румъния и техните ментори, посетиха центъра за дистанционно обучение към МВБУ.

По време на тяхното посещение им бяха преставени добри практики в сферата на дигиталния маркетинг, като същевременно бяха дискутирани актуални теми, свързани с проекти между студенти и представители на публичната администрация в Румъния и България. Студентите взеха активно участие в общ практически семинар, подготвен в общо сътрудничество между двата университета. 

Част от посещението включи и гостуване в официалната церемония по дипломиране на випуск 2019 на Международно висше бизнес училище.

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение