Провeдeни Еразъм+ информационни дни в МВБУ

06 Декември 2019

На 06 декември 2019 година в центъра за дистанционно обучение на МВБУ, гр. София, се проведе информационна среща-дискусия по програма Еразъм+. В срещата взеха участие студенти от партньорски университети на МВБУ, на които им бе представена информация за възможностите за участие и мобилност по програма Еразъм+.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение