МВБУ посочeно като добър примeр по програма Еразъм+

16 Декември 2019

Междунаросно висше бизнес училище е посочено като добър пример в официален еропейски бюлетин на програма Еразъм+, съдържащ информация от 53 страни, организиращи събития по програмата в рамките на европейската инициатива "Еразъм дни 2019".

За България са организирани и проведени общо 46 събития, популяризиращи програма Еразъм+. МВБУ се включи в инициативата като организира и проведе първата си международна Еразъм+ студентска конференция. Участниците в събитието представиха техния опит, дискутираха бъдещето на програмата, както и взеха активно участите в проведен семинар на тема "Добре дошли, Еразъм студенти". 

Събраните доклади ще бъдат издадени в ежегодния студентски сборник на Международно висше бизнес училище.

Повече за конфренцията можете да прочетете тук.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение