Прeдсeдатeлят на Студeнтски съвeт на МВБУ e члeн на ръководството на НПСС

13 Февруари 2020

С присъствието на делегати от 50 Висши училища, Общото събрание на
Национално представителство на Студентските съвети (НПСС) избра на 08
февруари 2020 година Председател за мандат 2020 - 2022 година - д-р Даниел Парушев от УНСС.
В работата на събранието взеха участие делегати на Студентски съвет на
Международно Висше Бизнес Училище, начело с Председателя - Симона
Михайлова. За голяма наша радост и гордост, тя беше избрана за член на
Изпълнителния съвет!
Да пожелаем успешна работа на новото ръководство!

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение