1ви Конгрeс на Унивeрситeтитe от Югоизточна Европа и Азия

17 Февруари 2020

1ви Конгрес на Университетите от Югоизточна Европа и Азия "Образованието в глобалния свят на новите технологии"

На 14.02.2020 година се проведе Първия конгрес на Университетите от Югоизточна Европа и Азия „Образованието в глобалния свят на новите технологии“. Форумът е част от Седмата годишна среща в туризма и е организиран от Университета по библиотекознание и информационни технологии, със специалната подкрепа на Международно висше бизнес училище и Националния борд по туризъм.

Специални гости на форума бяха Нейно Превъзходителство Доника Ходжа – посланик на Република Албания в България, г-н Алфред Гайдосик – вицепрезидент на Европейски икономически и социален комитет, д-р Таня Кирякиду – Президент на Гръцката федерация за развитие на урбанизираните територии, представители на академичната общност от България, Гърция, Северна Македония, Косово, Албания, Турция, Монголия и др.

Активно участие във форума взе Ректорът на Международно висше бизнес училище проф. Руслан Пенчев.

Бяха дискутирани темите за насърчаване на новите технологии в образованието, насърчаване на образователните програми за културно наследство, създаване на регионална рамка за институционално сътрудничество в областта на младежта, културата и туризма и др.

 

 

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение