JA Bulgaria и Мeждународно висшe бизнeс училищe подписаха мeморандум за сътрудничeство

17 Февруари 2020

Милена Стойчева, Изпълнителен директор на JA Bulgaria и Лена Гайдарска, Президент на Международно висше бизнес училище подписаха меморандум за сътрудничество. Водени от стремежа за развитие на човешки капитал в България, двете страни ще обединят възможностите си за създаване и прилагане на международни модели в областта на предприемачеството и иновациите. Меморандумът цели повишаване качеството и конкурентноспособността на образованието в България. Предвижда хармонизиране и актуализиране на учебните планове и програми, както и създаване на съвместни структури за осъществяване на обучителни дейности и проекти.

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение