Отлага сe провeжданeто на XVII-та Мeждународна научна конфeрeнция

10 Март 2020

Отлага се провеждането на XVII-та Международна научна конференция „Цифровата трансформация – бизнес, образование, наука„ на Международно висше бизнес училище (МВБУ), насрочена за 20-21 март 2020 година.

Извънредните обстоятелства и повсеместните мерки по ограничаване на разпространението на COVID-19, в съответствие с препоръките на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията и правителството на Република България, наложиха ограничаването и спирането на национални и международни срещи и прояви.

Конференцията се пренасочва за провеждане на 16 и 17 октомври 2020 година.

Искрено вярваме, че всички ние до тогава ще сме се справили успешно с това неочаквано предизвикателство.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение