ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! Прeминаванe към рeжим на онлайн обучeниe

11 Март 2020

Уважаеми студенти,

 

Във връзка със заповед РД-01-117/08.03.2020 на Министъра на здравеопазването и заповед на Ректора на МВБУ, се прекратява провеждането на присъствени учебни занятия.

Всички учебни занятия в периода 12-15.03.2020 година ще се провеждат по предварително обявения график през платформата за обучение – Виртуална класна стая.

Молим студентите да имат готовност за провеждане на части от учебния процес през платформата за обучение – Виртуална класна стая и след 15.03.2020 година в случай на удължаване на мерките срещу разпространение на COVID-19.

Инструкция за работа с платформата „Виртуална класна стая“ е достъпна на адрес: https://dlc.ibsedu.bg/

Здравето и безопасността на нашите студенти, преподаватели и служители са от огромно значение за нас.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение