До 13.04.2020 бeз присъствeни учeбни занятия

13 Март 2020

Във връзка с въведеното извънредно положение в България, със заповед №63/13.03.2020 на ръководството на МВБУ се преустановяват всички присъствени учебни занятия в сградите на МВБУ до 13.04.2020 включително. Учебният процес ще продължи да се осъществява изцяло онлайн по установеният график чрез изполването на виртуални класни стаи и видеоконферентни връзки в електронните ресурси на МВБУ. Всички планирани срещи и събития на живо, в сградата на МВБУ до 13.04.2020 се отменят.

 
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение