Дистанционeн рeжим на изпитната сeсия

03 Април 2020

Международно висше бизнес училище въвежда онлайн изпитна сесия за летен семестър.

Академичният съвет на Международно висше бизнес училище взе единодушно решение и ще проведе първата изцяло онлайн изпитна сесия за летния семестър на учебната 2019/2020 година.

Усилията на целия екип  са насочени към въвеждане на високите технологии в ежедневния процес на обучение.

През 2018 в МВБУ реализирахме първата изцяло дистанционна защита на магистърска теза, следвайки стратегията си за качествено и достъпно образование за всеки, посредством дигиталните технологии. Нетрадиционната ситуация ни дава възможност да доразвием заедно заложените цели и да постигнем изключителни високи резултати в дистанционното обучение.

Информация за графика и механизмите за провеждане на изпитната сесия в МВБУ може да намерите на следните страници:

https://dlc.ibsedu.bg/login/index.php и https://dlc.ibsedu.bg/login/index.php

или от администрацията на МВБУ -info@ibsedu.bg или doinfo@ibsedu.bg.

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение