Отлаганe на цeрeмония по дипломиранe прeз м. май 2020

07 Април 2020

Във връзка с въведеното извънредно положение в Република България, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19, се отлага провеждането на официалната церемония по дипломирането за придобиване на образователно-квалификационни степени Бакалавър и Магистър, насрочена на 16.05.2020 г.
Евентуалната дата, за провеждане на официалната церемония по дипломирането, ще бъде обявена непосредствено след 13 май 2020 г., за която своевременно ще информираме нашите абсолвенти чрез Вход за студенти https://students.ibsedu.bg/?go=page&pageId=98.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение