Участиe на гл. ас. д-р Дeсислава Алeксова в V Meждународна научна конфeрeнция „Бизнeсът и развитиeто на рeгионитe“

17 Юни 2019

Гл. ас. д-р Десислава Алексова взе учатие в Петата международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите“, състояла се в периода 21-22.06. 2019 година във връзка с изпълнението на проект на Международно висше бизнес училище, към Национален фонд „Научни изследвания“.  Участието на гл. ас. д-р Десислава Алексова беше на тема „Разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в България (на примера на националните курорти)“

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение