Прeдставянe на проучванe на потeнциала за устойчивост и туристичeско развитиe на община Ботeвград на Мeждународна конфeрeнция в Румъния

15 Април 2019

В периода 11-13 април 2019 година се проведе VIII-та Международна конференция за устойчиво развитие и туризъм. Домакин на конференцията е Факултета по мениджмънт в туризма и търговията, гр. Тимишоара, Румъния.

Българската страна беше представена от гл. ас. д-р Десислава Алексова, преподавател в Международно висше бизнес училище.  Тя представи своето проучване на потенциала за устойчивост и туристическо развитие на община Ботевград. Засегна въпросите за  създаване на туристическа марка, механизмите за подобряване на административния капацитет и инфраструктура, възможностите за предлагане на устойчиви туристически продукти. Демонстрира възможностите за превръщането на една индустриална община в атрактивна туристическа дестинация.

Конференцията е едно от най-големите академични събития с международно участие в региона, посветени на туризма, устойчивото развитие, екологията, управлението и маркетинга на туристическите услуги.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение