Учрeдитeлно събраниe на Организация за управлeниe на Софийски туристичeски район

11 Юли 2019

На 10 юли 2019 година се проведе учредително събрание за създаване на Организация за управление на Софийски туристически район,  разположен на територията на областите София-град, София-област, Перник и Кюстендил.

Целите на новосъздаденото сдружение са формиране на регионални туристически продукти, осъществяване на регионален маркетинг и реклама, утвърждаване на Софийски туристически район с включените в него 23 общини като предпочитана и атрактивна туристическа дестинация, утвърждаване на разширена специализация на района в областите делови туризъм, културен туризъм, планински туризъм, здравен туризъм, религиозен и поклоннически туризъм, приключенски и екотуризъм и други.

Д-р Десислава Алексова, главен асистент в Международно висше бизнес училище и експерт в Българска туристическа камара, представи модел за местно туристическо развитие по примера на община Ботевград. Презентирани бяха предложения и възможности, които могат да бъдат разработени и приложени пилотно в Софийски туристически район.

На учредителното събрание присъстваха много представители на общините от територията на туристическия район, представители на три от областните администрации, както и туристически сдружения.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение