Пътуващ сeминар 2020 на МВБУ

24 Март 2020

В началото на месец март 2020 година се проведе ежегодния „Пътуващ семинар“  на  Международно висше бизнес училище - част от  извънаудиторната програма в дисциплината  "Културно-историческо наследство на България".на студентите от 4-ти курс в специалност Туризъм.

За дестинация на пътуващия семинар беше избрана община Ботевград. Целта беше студентите да се запознаят на терен с възможностите за културен туризъм в региона. Едни от най-интересните спирки на семинара бяха Историческия музей, гр. Ботевград, реставрираното килийно училище в с. Боженица, паметник-костница на ботевите четници в с. Скравена, манастир „Св. Николай летни“ и конна база „Здравец“.

Гл.ас. д-р Десислава Алексова провокира интереса на студентите си с идеите и работата си върху възможностите за създаване и развитие на нова, атрактивна туристическа дестинация в една традиционно индустриална община.  

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение